تماس با ما

tel
photo_2016-11-20_12-09-46

مشهد-خیابان کوشش-سی متری فرعی بین خبیری ۸ و ۱۰

مجموعه خدمات بدنه پیکاسو

۷۰۰۰  ۵۱۷  ۰۹۳۵

۱۰۱۲  ۵۱۴  ۰۹۱۵

با مدیریت:قاسم صداقت

69555
photo_2016-11-20_15-24-13