سایر خدمات

در مجموعه پیکاسو خدمات دیگر زیر متناسب با اتومبیل های مراجعین و در راستای سرویس کامل  و تکمیل تعمیر و به روزآوری خودرو های آسیب دیده انجام میپذیرد.

شایان ذکر است در صورت نیاز به هرکدام از قطعات و مواد مصرفی تلاش خواهد شد تا بهترین ها و در صورت امکان بخصوص در قطعات ،آیتم های اورجینال و اصلی بکار گرفته شود.

 

12345

photo_2016-11-20_15-22-52

123456

adverimg-206888

 

123456789

 

1car-ir-car-maintenance-tips-1

1234567

464356

 

1236547859

 

bodyparts